Ontmoetingsdag 3 oktober 2015

Uit Stichting Vertellen MediaWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dag wordt gevuld door vertelkring De Verhalenkraal uit Hengelo, met Gottfrid van Eck, rond het thema 'Levend Verleden' met historische en persoonlijke verhalen.

Opening door het bestuur[bewerken]

 • Esther Kornalijnslijper stelt het bestuur voor. Mirjam Mare heeft afscheid genomen, Ry Eykelhof en Walter Roozendaal zijn nieuwe bestuursleden. Ry neemt het contactsecretariaat van Esther over (alle mail aan info@stichtingvertellen.nl komt bij haar binnen); Walter zit in de Wiki-werkgroep en zal om te beginnen ook de redactie van de nieuwsbrieven op zich nemen.
 • Wil Spronck: de wikipedia voor vertellers groeit langzaam, regelmatig wordt een nieuwe bijdrage op de Er Was Eens-lijst aangekondigd. Daar gaat de werkgroep mee door — ze bouwen de encyclopedie graag op met bijdragen uit de gemeenschap.
 • Daarnaast komt er een nieuwe website, die breder en toegankelijker moet worden, als een Vertelplein, dat ook toegankelijk is voor andere verwante organisaties.

Wereldverteldag[bewerken]

Fred uit het Broek van de Werkgroep WereldVertelDag (ieder jaar op 20 maart):

 • De website www.wereldverteldag.nl zal weer geactualiseerd worden.
 • Vorige jaren zijn er enkele duizenden mensen bereikt, vooral veel kinderen op de scholen.
 • Er waren zo’n 40 activiteiten, waarmee ook ca. 800 volwassenen werden bereikt.
 • Via de Er Was Eens-lijst en de vertelkringen zal de werkgroep contact houden.

Ideeën zijn welkom! Er zijn dit jaar twee “zaadjes” die de werkgroep graag zou planten:

1. Een meerwaarde bereiken:[bewerken]

 • 800 volwassenen: dat aantal laten groeien?
 • Dit jaar is het thema ‘strong women’(8 maart is ook Nationale Vrouwendag).
 • Daarnaast is 20 maart dit jaar paaszondag, wat naast nadelen ook voordelen met zich mee brengt.
 • Gaan we bijvoorbeeld ‘strong women’ opzoeken in verzorgingshuizen?

2. 24-uurs vertelling:[bewerken]

 • Het vak bekend maken in samenwerking met Circus Hakim.

Thema Levend Verleden[bewerken]

Marga Nagtegaal van de vertelkring De Verhalenkraal uit Hengelo opent het thema:

 • Deze maand is het de maand van de geschiedenis.
 • De Verhalenkraal krijgt regelmatig aanvragen rond geschiedenis, zoals bij herdenkingen (mei, de brand in Enschede) en Open Monumentendag.
 • Daarbij zoeken ze naar manieren van authentiek vertellen, dus dicht bij jezelf.

De vertelkring geeft een aantal voorbeelden[bewerken]

 • Marga Nagtegaal: ‘Groen van Toen’. Marga keert terug in de rol van Mejuffrouw Ter Horst die 100 jaar geleden de Vereniging tot Gezamenlijk Behoud van de Begraafplaats oprichtte.
 • Als dienstbode van de familie Stork vertelde Nelly Slot in het techniekmuseum een gefantaseerd verhaal met daarin vervlochten enkele historische feiten ten tijde van de industriële ontwikkeling van Hengelo. Hoofdpersoon in het verhaal is mijnheer Cornelis Stip(t). Die (t) had hij er zelf aan toegevoegd om te benadrukken dat hij stipt was in alles wat hij ondernam. In het verhaal is hij uitvinder van de elektrische broodzaag die niemand kocht of wilde gebruiken, een aardappelschilmachine én van de prikklok die zowel in de fabriek als bij hem thuis werd gebruikt want alles moest STIPT! Een top-uitvinding was de elektrisch aangedreven wastobbe, voorloper van de huidige wasmachine.
 • Bert Lintmeijer vertelt het leven van Chuck Stork, die in de VS samenwerkte met Fokker. Hij werd twee maal multimiljonair, maar raakte ook twee maal straatarm, hij eindigde in armoede ergens aan de grens van Mexico.
 • Minke de Jong vertelt het verhaal van een 12-jarige Rotterdams jongetje in de hongerwinter, voor een bevrijdingstocht van schoolkinderen. Zij benadrukt, dat het belangrijk is om de plattegrond van je verhaal in de werkelijke stad te kennen, zodat je op een levende en kloppende manier naar plekken kan verwijzen. Zij vertelde het verhaal twaalf maal, en voelde steeds meer een bijzondere verbinding met de plek waar zij stond, èn met dat jongetje dat daar ook gestaan had.
 • Henk Elferinks vader was een rasverteller, speciaal in het enge avonddonker... Henk vertelt uit oude bronnen sagen en legenden in het Twents.
 • Jannette Smid vertelt bijbelse verhalen, en zoekt naar ´sterke vrouwen´ in dat mannenboek, vrouwen die letterlijk het heft in eigen handen nemen.
 • Hélène Huizenga werkt met oude voorwerpen, en platen in de Kamishibai (Japans vertelkastje, waarin je platen als een soort diavoorstelling kan verwisselen. Bijvoorbeeld: logeren bij opa en oma honderd jaar geleden voor heel jonge kinderen, die eigenlijk alleen leven in vandaag en morgen. Als jeugdbibliothecaris krijgt zij regelmatig series platen bij prentenboeken, maar je kan platen natuurlijk ook zelf maken.
 • Margot Vermeulen vertelt als voorbeeld een volledig verhaal, dat ze hoorde van een oude man die 6 oktober 1944 als jongetje het bombardement meemaakte van de geallieerden op het spooremplacement van Hengelo. Doel was het wapenvervoer voor de bezetter lam te leggen. Het jongetje ging met een pan soep voor onderduikers over straat, toen hij achtereenvolgens vliegtuigen hoorde, het fluiten en de inslag van de bommen, het ineenstorten van huizen en gebouwen, de schokgolf, het schreeuwen en huilen van mensen – en toen pas het luchtalarm. Hij schuilde onder een uitstekende vensterbank. Achteraf was dat het enige stukje muur dat nog overeind stond, het hele centrum lag in puin, en het spoorwegknooppunt hadden ze helaas gemist...

Gottfrid van Eck vertelt over storytrails[bewerken]

‘Het verleden beleven’. Een kijkje in de keuken van Storytrail Utrecht’ door Gottfrid van Eck.

Gottfrid van Eck is professioneel verteller, verhalenschrijver en muzikant sinds 1998. Naast zijn vertelconcerten met joodse verhalen en muziek is hij vooral actief met historische verhalen, sagen en legenden. Sinds 1999 is hij betrokken bij Stadsavonturen, een cultureel organisatiebureau in Utrecht dat de zgn. storytrail – verhalenwandeling – heeft ontwikkeld. Met de stad als decor wordt het verleden al verhalend tot leven gewekt.

Gottfrid schreef een artikel over dit onderwerp, dat je hier vindt: Werken met historische verhalen.

Drie workshops[bewerken]

Iedere workshop staat op een eigen pagina verder uitgewerkt.

Workshop 1: Dokter Sarphati[bewerken]

Aan de hand van historische feiten maakt de groep een verhaal. Welke feiten kies je en door welke ogen kijk je? Onder leiding van Nelly Slot en Margot Vermeulen. Zie de pagina Dokter Sarphati.

Workshop 2: De tijd van Ot en Sien[bewerken]

Hélène Huizenga laat zien hoe zij met een kamishiba (Japans vertelkastje en vertelplaten) en aan de hand van oude voorwerpen voor groep 1 en 2 van de basisschool een verhaal over vroeger heeft gemaakt. Onder leiding van Hélène Huizenga en Minke de Jong. Zie: De tijd van Ot en Sien.

Workshop 3: Het verhaal van een getuige uit vroeger tijden[bewerken]

Enkel door vragen te stellen aan een persoon over zijn jeugd krijgen de deelnemers informatie uit de eerste hand waarmee zij een verhaal kunnen maken. Leiding: Henk Elferink en Bert Lintmeijer. Zie Het verhaal van een getuige uit vroeger tijden.

Presentatie van de resultaten[bewerken]

Die schitterend waren!

Afsluitende verhaal[bewerken]

Henk Elferink vertelt in het Twents de Sage van de Huttenkloas — een uiteraard bloedstollend verhaal!

Afsluiting[bewerken]

Esther Kornalijnslijper:

 • 23 januari 2016: Vertelevent in de Berenkuil te Utrecht, met de bekendmaking van de nieuwe vertelambassadeur van het jaar. Binnenkort worden de ‘verkiezingen’ weer opgestart.
 • Mia Verbeelen, de huidige vertelambassadeur, had vandaag aanwezig willen zijn maar heeft ook een dag bij de vertellers van ‘Van Stoel tot Stoel’.
 • 1ste zaterdag (waarschijnlijk) in oktober 2016 de volgende ontmoetingsdag. Welke Vertelkring of groep wil die dag een invulling geven?
 • 31 oktober – 8 november is het International Storytelling Festval Amsterdam, http://www.storytellingfestival.nl. Participanten kunnen een passepartout voor € 20 kopen.

--Walt.rooz@versatel.nl 5 okt 2015 21:13 (CEST) Verslag: Walter Roozendaal, met dank aan alle aanwezigen.