FEST Federation European Storytelling

Historie

In 2001 kwam een groep vertellers uit verschillende landen bijeen in Franrijk bij La Maison du Conte. Ervaringen werden uitgewisseld, verhalen werden verteld en er werd geëxperimenteerd met multi-lingual storytelling.

In de jaarlijkse conferenties daarna werd er hevig gediscussiëerd over statuten en vorm en (on)mogelijkheden, naast de zeer inspirerende uitwisselingen tussen de diverse Europese landen en hun vertellers.

Achtereenvolgens heeft de Festbijeenkomst plaatsgevonden in 2009 Lausanne Zwitserland, 2010 Reading Engeland, 2011 Toledo Spanje. Uiteindelijk in 2012 in Alden Biesen België werd FEST formeel een International Non-Profit Organisation (INPO). Verslagen van vorige FEST conferenties kun je hier vinden: 2012201120102009

Haar zetel is in België en de jaarlijkse conferenties doen de verschillende Europese steden aan. Het lidmaatschap is niet bedoeld voor de promotie van de individuele verteller, maar voor vertelorganisaties in brede zin: nationale en regionale organisaties, internationale vertelfestivals, vertelscholen en educatieve vertelinstellingen.

In 2013 wordt Fest gehouden in Rome Italië.

Festdoelen

FEST INPO vormt een Europees netwerk om het vertellen in Europa te versterken.

Haar doelen zijn:

  • de ontwikkeling steunen van jonge vertellers
  • de kwaliteit van het vertellen bevorderen
  • het vertellen als een performing art stimuleren
  • uitwisseling mogelijk maken over landelijke overkoepelende verterlorganisaties (umbrella-organisations), over multi-linguale experimenten, vertelvaardigheden, maar ook over vertelactiviteiten zoals de Wereldverteldag, Verteller van het Jaar verkiezing, het vertellen in bijzondere setting etc.
  • een platform zijn voor potentiële samenwerkingsverbanden
  • op langere termijn: een adviesorgaan zijn voor Europese instituten zoals Unesco en andere relevante autoriteiten.

De jaarlijkse driedaagse bijeenkomst geeft de gelegenheid om deze doelen opnieuw onder de loep te nemen, samenwerking te stimuleren, vertelrelaties op te bouwen. Het bestuur wordt gekozen en de nieuwe gast-stad bepaald.

Meer informatie is er op www.fest-network.eu en op de FEST facebook pagina

Agenda Stichtingsactiviteiten

zaterdag 27 januari 2018: Erwaseens Vertel Event in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Meer informatie in de agenda.

op en rond 20 maart 2018: Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl)

de datum voor de ontmoetingsdag in 2018 wordt nog vastgesteld.