Helaas komt het nogal eens voor dat er te enthousiast emails heen en weergaan op de Erwaseenslijst.

Oorzaak nummer een is het antwoorden naar de hele lijst terwijl een reactie persoonlijk was bedoeld. Elke reactie gaat naar de hele lijst als een email beantwoord. Als je aan de zender persoonlijk een antwoord wil sturen zul je deze reactie ook aan deze persoon zelf moeten versturen, dus bijvoorbeeld door door te sturen naar deze persoon.

Een ander probleem is SPAM die een enkele keer automatisch over de lijst en alle gebruikers wordt uitgestort. Daarom vragen we iedereen met een Facebook of LinkedIn account (of Hyves?) te controleren dat het Erwaseens email adres niet is gekoppeld is hun account. Dus niet voorkomt in de groep vrienden of aan het profiel is gekoppeld.

Het komt voor dat je van een mail alleen de eerste regel ziet. Dit gebeurt meestal als jouw mail providor de emails van de provider van de zender als potentiële spam aanmerkt. Dit is op te lossen door, als je het bericht selecteert, de afzender als veilig (geen spam) of niet veilig (spam) te markeren.

Andere tips (van Mieke Amptmeijer-Spronk):

 1. Als je Outlook gebruikt kun je in je mailbox een regel aanmaken (te vinden onder de knop extra) die alle mail van de erwaseens lijst direct doorstuurt naar een speciale map erwaseens onder persoonlijke mappen, tenzij het een bericht met Prioriteit is
 2. Kijk niet te vaak (bijvoorbeeld maar 1 keer per week) naar de “erwaseens”  lijst. Dit spaart veel ergernis. Nadeel is dat je achterloopt in het reageren op oproepen.
 3. Hang je social media koppelingen aan een ander account, bijvoorbeeld Gmail of Hotmail
 4. meldt je consequent af van ongewenste nieuwsbrieven
 5. Email van ongewenste afzenders moet je direct aanmerken met “afzender toevoegen aan geblokkeerde afzenders". In outlook te vinden onder knop acties

De Stichting Vertellen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat dit betekent is in de zg. Geefwet beschreven. Giften zijn aftrekbaar van de belastingen, en tot en met 2017 mag je voor giften aan culturele ANBI's 25% extra aftrekken van de belastingen over een bedrag van € 5.000,- maximaal. Voor bedrijven geldt een verhoging van 50%.

De belastingdienst eist dat in verband met de ANBI status de volgende gegevens op de website publiek beschikbaar zijn:

 • naam: Stichting Vertellen
 • fiscaal nummer: 8087.85.606
 • contactgegevens: link
 • bestuurssamenstelling: link
 • doelstellingHet stimuleren en het bevorderen van het vertellen in Nederland.  Speerpunt daarin is de ontmoetingsfunctie. De Stichting Vertellen vindt zich verantwoordelijk voor het ondersteunen en stimuleren van contacten tussen vertellers onderling en tussen vertellers en het publiek in de breedste zin en speelt daarin een centrale rol.
 • beleidsplan: Lees het beleidsplan 2015-2016 voor onze visie, missie en doelstelling. Wij zijn dit beleidsplan aan het herschrijven, ook mede aan de hand van de recente enquete onder participanten en de discussies op de ontmoetingsdag in mei. Wij zullen zeer binnenkort een nieuwe versie presenteren.
 • beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten worden alleen vergoed voor de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • verslag uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2016; jaarverslag 2017, vooruitblik 2018.
 • financiële verantwoording: 2016: verslag; kosten en baten; balans. 2017: verslag; kosten en baten; balans

 

Deze pagina bevat de informatie betreffende AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hoe de stichting vertellen daar mee om gaat.

Agenda Stichtingsactiviteiten

 Op en rond 20 maart 2019 is het weer Wereldverteldag (www.wereldverteldag.nl).

Het komende Erfgoed Vertel Event vindt plaats op maandag 20 mei 2019 (https://bit.ly/2NKXgFi).

De komende ontmoetingsdag zal plaatsvinden op 28 september 2019.

Het volgende Vertel event vindt plaats op zaterdag 25 januari 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.